ChocoScan - Suklaatunnistin

Asiakas: Choco Deli Oy
Website

Tyyppi: Työprojekti
Kaupallinen

Rooli(t): Muotoilija
3D-mallinnus
Visualisointi
Prototypointi

Tiimi: Tiimi koostui TEQU:n ammattilaisista.
Lapin AMK - TEQU

Suklaantunnistimen eli ChocoScanin toteutus käynnistyi Rovaniemeläisen Choco Delin yrittäjän toiveesta saada konvehtien tuotetiedot mukaan konvehtirasioihin. Tuotetietojen tulostamiseen ei oltu löydetty ratkaisua, sillä Choco Delin asiakkaat saavat itse valita rasiaan juuri haluamansa konvehtimaut ja jokainen rasia on siten sisällöltään yksilöllinen.

Yrittäjän ja TEQUn yhteisissä ideoinneissa syntyi suunnitelma suklaantunnistimesta, joka konenäön avulla tunnistaisi kunkin suklaakonvehtirasiaan valitun konvehdin ja sen perusteella tulostaisi QR-koodin, joka avaa asiakkaalle juuri kyseisen rasian sisällön. Suunnittelun lähtökohtana oli tavoite jouduttaa asiakaspalvelutilannetta ja parantaa asiakaskokemusta.

ChocoScan on testikäytössä Rovaniemeläisen Choco Delin Rinteenkulman myymälässä syyskuusta 2022 alkaen. Laitteen konenäköä koulutetaan testausaikana ja laitteen käytön myötä se harjaantuu tunnistamaan konvehteja aina vain paremmin.

Lue lisää projektin Kotisivuilta

Webdesign by myself